ZÁRUKA

Spoločnosť STANLEY Europe je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov tohto výrobku. Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zmluvné alebo zákonné záručné práva. Táto záruka platí na území všetkých členských štátov EÚ a európskej zóny voľného obchodu EFTA.

PLNÁ ZÁRUKA V TRVANÍ JEDNÉHO ROKU 

STANLEY Europe zaručuje bezplatnú výmenu všetkých poškodených častí alebo – podľa nášho uváženia – bezplatnú výmenu celého výrobku, za predpokladu, že: Ak dôjde v priebehu 12 mesiacov od kúpy vášho výrobku STANLEY k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu poruchy materiálu alebo zlého dielenského spracovania, spoločnosť  

  • Výrobok sa používal v súlade so všetkými uvedenými pokynmi a nebol vystavený nesprávnemu použitiu, nadmernému zaťaženiu alebo mechanickému poškodeniu. 
  • Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu. 
  • Výrobok neopravovali neoprávnené osoby. 
  • Bol predložený doklad o kúpe. 
  • Výrobok STANLEY bol vrátený kompletný so všetkými pôvodnými komponentmi. 
  • Táto záruka sa nevzťahuje na spotrebné výrobky a nevylučuje povinnosť používateľov v prípade potreby vykonávať údržbu alebo kalibráciu výrobku. 

Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu alebo vyhľadajte najbližšieho autorizovaného predajcu STANLEY v katalógu predajcov STANLEY alebo sa obráťte na miestnu pobočku STANLEY na adrese uvedenej na obale alebo v príručke. Zoznam autorizovaných servisov STANLEY a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete na internetovej adrese http://www.stanleytools.sk