Field with wind turbine look from above.
Sme pripravení na budúcnosť

Udržateľnosť

Naše procesy vývoja výrobkov vo všetkých podnikoch sa nanovo upravujú, aby sa posilnilo zameranie na včasnú identifikáciu príležitostí pre udržateľnosť výrobkov, ktoré možno využiť počas fázy návrhu.

Manufacturing facility in Chiro, Taiwan, from the above.

VYLEPŠENIE ZÁVODU A STROJOVÉHO ZARIADENIA

Aby sme obmedzili plytvanie, boli dve galvanické linky v našom výrobnom závode v Chiro na Taiwane nahradené jednou vysoko účinnou linkou. Táto zmena viedla k 78 % medziročnému zníženiu chrómového odpadu a každoročnému zníženiu objemu vypúšťanej chladiacej vody o takmer 500 tisíc hektolitrov. To je dosť vody na naplnenie 20 olympijských bazénov.

Vidíme, že by naše podniky mohli byť mocnou silou dobra, a preto sa snažíme vytvárať hodnoty neohliadajúce sa výhradne na zisk, vrátane ekologických a spoločenských hodnôt, čo má pozitívny vplyv pre našich akcionárov aj zúčastnené strany, ako aj pre spoločnosť ako celok.

JIM LOREE

VÝKONNÝ RIADITEĽ

STANLEY Zero Industrial Liquid Discharge

UDRŽATEĽNOSŤ JE NÁŠ SĽUB

NULOVÉ VYPÚŠŤANIE PRIEMYSELNÝCH KVAPALÍN

V roku 2014 sa náš závod CDIY vo francúzskom Besançone stal prvým a jediným miestom v krajine, ktoré bolo uznané ako zariadenie s „nulovým vypúšťaním priemyselných kvapalín“. Ministerstvo pre vodovody a kanalizácie uznalo ekologický úspech spoločnosti Besançon v roku 2014 podpísaním oficiálnej dohody o podpore, vzdelávaní a rozširovaní podobných postupov v celom Francúzsku.