BEZPEČNOSTNÉ OZNÁMENIE A ZVOLÁVANIE

VAŠA BEZPEČNOSŤ JE NAŠOU HLAVNOU PRIORITOU.

Hoci sa to nestáva často, pri našich výrobkoch výnimočne dôjde k problémom s bezpečnosťou a je nutné ich stiahnuť z predaja. V takýchto prípadoch urýchlene poskytujeme spotrebiteľom aktuálne informácie o prípadných opravách alebo bezpečnostných upozorneniach.

 

V tomto okamihu neexistujú žiadne bezpečnostné oznámenia a zvolávania.