ZVOLÁVACIA AKCIA PRE SKLOLAMINÁTOVÉ KLADIVÁ

OZNÁMENIE O ZVOLÁVACEJ AKCII

SKLOLAMINÁTOVÉ KLADIVÁ STANLEY® FATMAX® (NIŽŠIE UVEDENÉ MODELY)

Nebezpečenstvo: Hlava kladiva sa môže počas používania predčasne uvoľniť a neočakávane oddeliť, čo pre používateľa predstavuje nebezpečenstvo zranenia v dôsledku nárazu.

Popis: Táto zvolávacia akcia sa týka sklolaminátových kladív STANLEY® FATMAX® s nižšie uvedenými číslami modelu. Zvolávané kladivá vážia medzi 2 a 12 librami a majú dĺžku medzi 14" a 36" a sú žlté a čierne.

Čísla modelov sú uvedené na štítku na rukoväti kladiva.

Ak vlastníte niektorú z dotknutých jednotiek, OKAMŽITE JU PRESTAŇTE POUŽÍVAŤ a navštívte príslušnú webovú stránku, kde zistíte, či máte dotknutý produkt. Informácie o možnostiach likvidácie získate a pre vrátenie peňazí sa zaregistrujete na adrese: www.sledgehammerrecall.expertinquiry.com

Model

Brand

Description

FMHT1-56006

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  vŕtacie kladivo s tlmením vibrácií 1361 g / 1,3 kg / 3 lb

FMHT1-56008

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  kováčske kladivo s tlmením vibrácií 1814 g / 1,8 kg / 4 lb

FMHT1-56009

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  zámočnícke kladivo s tlmením vibrácií 1814 g / 1,8 kg / 4 lb

FMHT1-56010

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  kladivo s dlhou rukoväťou a tlmením vibrácií 2721 g / 2,7 kg / 6 lb

FMHT1-56011

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  kladivo s dlhou rukoväťou a tlmením vibrácií 3628 g / 3,6 kg / 8 lb

FMHT1-56019

STANLEY® FATMAX®

STANLEY® FATMAX®  kladivo s dlhou rukoväťou a tlmením vibrácií 4536 g / 4,5 kg / 10 lb